GHEMASSAGEELIP.COM

– Elipsport Quận 7
– Địa chỉ: 1A Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
– Số điện thoại: 18006854